کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
تعداد مقالات: 2
1. بررسـی برخـی از خصوصیـات تنـوع زیستـی کنـه‌‌های خاکزی خانـواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در زیستگاه‌‌های مختلف منطقه شاهرود

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-71

پریسا قرآنی؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ امید جوهرچی؛ حامد غباری


2. گونه‌های جدید برای جنس سپتوریا از ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 167-179

حسین عظیمی؛ لیالون اسیپیان؛ علیرضا جوادی استهباناتی؛ سپیده ساجدی