کلیدواژه‌ها = پیوند
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از پیوند در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه بر اثر قارچ Monosporascus cannonballus

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

نسرین احمدی؛ ابوالفضل سرپله؛ داریوش شهریاری