نویسنده = حسین میر‌دهقان
تعداد مقالات: 1
1. اثر بازدارندگی برخی تیمار‌های غیر شیمیایی بر Penicillium expansum و دیگر قارچ‌های عامل پوسیدگی در سیب

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 53-64

تهمینه نعیم‌آبادی؛ منصوره کشاورزی؛ مجید هاشمی؛ حسین میر‌دهقان