نویسنده = ثمین صدیق
اثر سمیت تماسی میکرو‌کپسول عصاره آبی ابریشم مصری روی شته سیاه بید Chaitophorus niger Mordvilko و کفشدوزک شکارگر .Oenopia conglobate L

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 101-114

زینب کیخسروی؛ ثمین صدیق؛ علیرضا فرخی؛ اصغر صالح؛ سمیه صیفوری


بررسی میزان تخریب آفت‌کش دیازینون با استفاده از اشعه ماوراء‌بنفش (UV)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 53-63

الهام قلعه نویی؛ سهراب ایمانی؛ ثمین صدیق