نویسنده = ثمین صدیق
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی اثر حشره‌کشی اسانس برخی گیاهان دارویی علیه حشرات بالغ شپشه آرد (Tribolium confusum)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 183-190

معصومه درویشی؛ اکرم مبینی؛ ثمین صدیق


4. شناسایی استرپتومایسس‌های خاک لواسان و بررسی پتانسیل آنتاگونیستی آن‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-61

سید حسام توابع قوامی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ ثمین صدیق