نویسنده = فاطمه معماری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-50

فاطمه معماری؛ سعید محمدزاده نمین؛ مسعود حکیمی‌تبار