نویسنده = مرضیه شازده احمدی
تعداد مقالات: 4
4. تنوع ژنتیکی جدایه‌های مختلف نوکلئوپلی هیدروویروس(HaNPV) در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD.

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 119-130

مرضیه شازده احمدی؛ هدی عاصمی؛ زین العابدین شهادتی‌مقدم؛ سید افشین سجادی