نویسنده = حسین عظیمی
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌های جدید برای جنس سپتوریا از ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 167-179

حسین عظیمی؛ لیالون اسیپیان؛ علیرضا جوادی استهباناتی؛ سپیده ساجدی


2. تاثیر قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 27-39

حسین عظیمی؛ داریوش شهریاری