نویسنده = ندا خردپیر
تعداد مقالات: 5
2. زیست‌سنجی دو جدایه ایرانی (YD5 and 81) Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب‌‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-105

مریم مهدوی؛ محمدرضا رضاپناه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر


3. تأثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشـدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20

ندا خردپیر؛ جعفر خلقانی؛ هادی استوان؛ محمد‌رضا رضاپناه


4. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis (KH4 and GN9) بر روی سوسک برگخوار سیب‌‌زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 251-259

مریم مهدوی؛ محمدرضا رضاپناه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر