نویسنده = سعید محمدزاده نمین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فون مگس‌های حلزون‌خوار (Dip. Sciomyzidae) در منطقه طالقان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 237-241

سعید محمدزاده نمین


3. بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در استان گیلان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 241-250

محمد صدیقی‌صدر؛ سعید محمدزاده نمین


4. بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-50

فاطمه معماری؛ سعید محمدزاده نمین؛ مسعود حکیمی‌تبار