نویسنده = محمد صدیقی‌صدر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در استان گیلان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 241-250

محمد صدیقی‌صدر؛ سعید محمدزاده نمین