نویسنده = محمد‌رضا رضاپناه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشـدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20

ندا خردپیر؛ جعفر خلقانی؛ هادی استوان؛ محمد‌رضا رضاپناه


2. بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 203-211

سمانه خیری؛ محمد‌رضا رضاپناه؛ محمود شجاعی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ ندا خردپیر