نویسنده = الهام هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی گونه‌های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-133

عیسی جبله؛ الهام هوشمند؛ حسین صادقی نامقی