نویسنده = صنم صفائی چائی‌کار
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عصاره‌ هیدروالکلی گیاهان نعناع‌فلفلی، اکالیپتوس و سیر بر فعالیت نماتود مولد زخم ریشه‌ چای (Pratylenchus loosi) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-146

علی سراجی؛ نیلوفر محفوظی؛ صنم صفائی چائی‌کار؛ ابوالفضل یحیوی‌آزاد