نویسنده = نازنین علی‌بیک طهرانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بازدارندگی اسانس‌های آویشن و زنیان روی رشد قارچ Rhizoctonia solani عامل شانکر ساقه سیب‌زمینی درشرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-107

داریوش شهریاری؛ نازنین علی‌بیک طهرانی؛ مژده ملکی